Đánh dấu CE (Dấu CE) là gì?

Dấu CE là biểu tượng như được hiển thị trên đầu trang này. Các chữ cái “CE” là tên viết tắt của cụm từ tiếng Pháp “ConformitéEuropéene” có nghĩa đen là

Read More