ISO 31000 là gì?

ISO 31000 là một tiêu chuẩn quốc tế được phát triển để giúp các tổ chức thuộc mọi quy mô và loại hình quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Được quảng cáo là một tài liệu thực tế để giúp các tổ chức phát triển cách tiếp cận rủi ro của riêng họ, ISO 31000 cung cấp các nguyên tắc, khung và quy trình chung để quản lý mọi loại rủi ro một cách minh bạch và có hệ thống. ISO 31000 có thể được áp dụng “cho bất kỳ doanh nghiệp công cộng, tư nhân hoặc cộng đồng, hiệp hội, nhóm hoặc cá nhân nào”.

Rủi ro ảnh hưởng đến các tổ chức có thể có hậu quả về hiệu quả kinh tế và danh tiếng chuyên nghiệp, cũng như kết quả về môi trường, an toàn và xã hội. Do đó, quản lý rủi ro một cách hiệu quả giúp các tổ chức thực hiện tốt trong một môi trường đầy bất trắc.

ISO 31000: 2018, Quản lý rủi ro – Nguyên tắc và hướng dẫn, cung cấp các nguyên tắc, khung và quy trình quản lý rủi ro. Nó có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào bất kể quy mô, hoạt động hoặc lĩnh vực của nó.

Sử dụng ISO 31000 có thể giúp các tổ chức tăng khả năng đạt được các mục tiêu, cải thiện việc xác định các cơ hội và các mối đe dọa và phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xử lý rủi ro.

 

♦ Tư Vấn Chứng Nhận Tiêu Chuẩn ISO 29993:2017 Dịch vụ học tập ngoài giáo dục chính quy

♦ Tiêu Chuẩn ISO 29990 Quản lý chất lượng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo

ISO 31000
ISO 31000

 

ISO 31000 định nghĩa rủi ro như thế nào?

Mặc dù rủi ro thường được xác định theo khía cạnh tác động tiêu cực hoặc nguy hiểm, ISO 31000 xem rủi ro là phơi nhiễm với hậu quả của sự không chắc chắn – tích cực hoặc tiêu cực. Quản lý rủi ro là về việc xác định các biến thể từ những gì được lên kế hoạch hoặc mong muốn, và quản lý những rủi ro đó để tối đa hóa cơ hội, giảm thiểu tổn thất và cải thiện các quyết định và kết quả.

ISO 31000 liên quan đến những rủi ro cụ thể như thế nào?

ISO 31000 không nên được coi là sự thay thế cho các tiêu chuẩn quốc tế đã được thiết lập được sử dụng thành công để quản lý các rủi ro cụ thể trong các lĩnh vực như an toàn máy móc, vận tải, năng lượng, CNTT và môi trường, thay vào đó, nên xem nó như một tài liệu cấp cao nhất hỗ trợ những tiêu chuẩn hiện có

Doanh nghiệp của tôi có thể được chứng nhận ISO 31000 không?

ISO 31000 không phải là một tiêu chuẩn trong đó các tổ chức có thể tìm cách được chứng nhận. Bằng cách triển khai ISO 31000, các tổ chức có thể so sánh thực tiễn quản lý rủi ro của họ với điểm chuẩn được quốc tế công nhận, cung cấp các nguyên tắc hợp lý để quản lý hiệu quả. Hướng dẫn ISO 73 đảm bảo rằng mọi người đều sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa giống nhau khi nói về rủi ro.

Để quản lý rủi ro có hiệu quả, một tổ chức ở tất cả các cấp phải tuân thủ các nguyên tắc dưới đây.

Quản lý rủi ro

  • Tạo và bảo vệ giá trị;
  • Là một phần không thể thiếu của tất cả các quy trình tổ chức;
  • Là một phần của việc ra quyết định;
  • Rõ ràng giải quyết sự không chắc chắn;
  • Có hệ thống, có cấu trúc và kịp thời;
  • Được dựa trên thông tin tốt nhất hiện có .. và được điều chỉnh;
  • Tạo điều kiện cải tiến liên tục của tổ chức.

ISO 31000: 2018 có thể được áp dụng trong suốt vòng đời của một tổ chức và cho nhiều hoạt động, bao gồm các chiến lược và quyết định, hoạt động, quy trình, chức năng, dự án, sản phẩm, dịch vụ và tài sản.

ISO 31000: 2018 có thể được áp dụng cho bất kỳ loại rủi ro nào, bất kể bản chất của nó là gì, cho dù có hậu quả tích cực hay tiêu cực. Mặc dù ISO 31000: 2018 cung cấp các hướng dẫn chung, nhưng nó không nhằm thúc đẩy tính đồng nhất của quản lý rủi ro giữa các tổ chức. Việc thiết kế và thực hiện các kế hoạch và khung quản lý rủi ro sẽ cần tính đến các nhu cầu khác nhau của một tổ chức cụ thể, các mục tiêu, bối cảnh, cấu trúc, hoạt động, quy trình, chức năng, dự án, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài sản cụ thể được sử dụng .

 

Nếu có nhu cầu tìm hiểu và sở hữu chứng nhận tiêu chuẩn ISO 31000:2018 về quản lý rủi ro cho doanh nghiệp. Hãy liên hệ ngay với VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG để được tư vấn thông tin chi tiết:

————————————————————————————

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Adress: HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0908.060.060

Website: https://vientieuchuan.vn

Email: vientieuchuan@gmail.com

 

Hướng dẫn tổng quan trong bài viết dưới đây; sẽ có …

ISO là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (tên …

Giới thiệu về ISO/IEC 20000
ISO/IEC …

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc đối xử …

ISO 31000 là gì?
ISO 31000 là một tiêu chuẩn quốc …

Giới thiệu ISO 29993: 2017
ISO 29993: 2017 quy …

Chưa bao giờ sức khỏe của người lao động lại được …

ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế xác định những …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *