Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung loại phương pháp thử đánh giá hiệu quả của điều trị phương pháp thiết kế để ngăn chặn hoặc ức chế hình thành sinh học hoặc để bỏ sinh học hiện trong răng đơn vị thủ tục nước hệ thống cung cấp dưới điều kiện phòng thí nghiệm.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không áp dụng cho các thiết bị dự định để cung cấp vô trùng thủ tục nước hoặc giải pháp vô trùng. Nó cũng không áp dụng cho đường ống, hoặc ống đó mang không khí nén trong đơn vị nha.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không thiết lập cụ thể thượng giới hạn nhiễm khuẩn hoặc mô tả thử phương pháp để được sử dụng trong các tình huống lâm sàng. Nó cũng không thiết lập phương pháp thử đánh giá cho bất kỳ hại tác dụng phụ có khả năng gây ra bởi phương pháp điều trị.
Kiểm tra phương pháp cung cấp trong này tiêu Chuẩn Quốc tế có thể được sử dụng để kiểm tra các thiết bị nha khoa mà cung cấp, không vô nước để khoang miệng.

Liên hệ chúng tôi

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859