Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung loại phương pháp thử đánh giá hiệu quả của điều trị phương pháp thiết kế để ngăn chặn hoặc ức chế hình thành sinh học hoặc để bỏ sinh học hiện trong răng đơn vị thủ tục nước hệ thống cung cấp dưới điều kiện phòng thí nghiệm.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không áp dụng cho các thiết bị dự định để cung cấp vô trùng thủ tục nước hoặc giải pháp vô trùng. Nó cũng không áp dụng cho đường ống, hoặc ống đó mang không khí nén trong đơn vị nha.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không thiết lập cụ thể thượng giới hạn nhiễm khuẩn hoặc mô tả thử phương pháp để được sử dụng trong các tình huống lâm sàng. Nó cũng không thiết lập phương pháp thử đánh giá cho bất kỳ hại tác dụng phụ có khả năng gây ra bởi phương pháp điều trị.
Kiểm tra phương pháp cung cấp trong này tiêu Chuẩn Quốc tế có thể được sử dụng để kiểm tra các thiết bị nha khoa mà cung cấp, không vô nước để khoang miệng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *