Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60068 vạch kiểm Tra T, áp dụng cho các thiết bị với dẫn. Hàn kiểm tra bề mặt gắn thiết bị (SMD) được mô tả trong IEC 60068-2-58.
Chuẩn này cung thủ tục xác định solderability và kháng cự để hàn nhiệt của các thiết bị sử dụng hợp kim hàn, mà được tạo hoặc gần tạo tin dẫn (Pb), hoặc dẫn miễn phí hợp kim.
Các thủ tục tiêu chuẩn này bao gồm việc hàn bồn tắm phương pháp và sắt phương pháp.
Mục tiêu của chuẩn này là để đảm bảo rằng phần dẫn hoặc chấm dứt solderability đáp ứng áp dụng hàn khớp yêu cầu của IEC 61191-3 và IEC 61191-4. Ngoài ra, kiểm tra phương pháp được cung cấp để đảm bảo rằng các phần cơ thể, có thể chống lại các tải nhiệt, mà nó được tiếp xúc trong hàn.
Chú Ý thông Tin về ướt thời gian và làm ướt lực lượng có thể thu được bằng phương pháp thử nghiệm sử dụng một ướt cân bằng.
Xem IEC 60068-2-54 (hàn bồn tắm phương pháp) và IEC 60068-2-69 (hàn bồn tắm và hàn giọt phương pháp cho Stafford).

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Tiêu chuẩn Quản lý ISO là một tập hợp các hướng …

Hướng dẫn tổng quan trong bài viết dưới đây; sẽ có …

ISO là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (tên …

Giới thiệu về ISO/IEC 20000
ISO/IEC …

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc đối xử …

ISO 31000 là gì?
ISO 31000 là một tiêu chuẩn quốc …

Giới thiệu ISO 29993: 2017
ISO 29993: 2017 quy …

Chưa bao giờ sức khỏe của người lao động lại được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *