Thông Tin Chung
Tài Liệu Liên Quan
Phạm vi

IEC 61231:2010+A1:2013 cho các quy định quốc tế đèn mã hóa hệ thống và bao gồm cả đèn loại trừ xe đèn. Mã hóa cho các chính đèn loại được xác định, và cho những người khác sẽ theo sửa đổi này tiêu chuẩn khi thích hợp. Này, ấn bản đầu tiên hủy và thay phiên bản thứ hai của IEC 61231, bố như một kỹ thuật. Nó là một kỹ thuật sửa đổi, mà chính thay đổi được chỉ định dưới đây: – giới thiệu của DẪN mô-đun (Subclause 5.8). Này hợp nhất phiên bản gồm ấn bản đầu tiên (2010) và nó sửa đổi 1 (2013). Vì vậy, không cần phải tự sửa đổi ở ngoài này, bố.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *