Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 61300 được thiết kế để mô tả quy trình cần thiết để đo pin rút quân cho hình chữ nhật sắt đa-sợi kết nối.
Đo lường này có thể được sử dụng để thay thế cho những thước đo của pin chèn quân, cả hai đều đánh giá các phù hợp của pin(s) vào hướng dẫn pin lỗ(s) của nữ-loại kết nối. Các thử nghiệm xác minh của hoán đổi giữa họ được thể hiện trong phụ Lục A.
Cho nam-loại kết nối ĐIỆN 61300-3-49 được áp dụng để đánh giá như thế nào an toàn những hướng dẫn chân được giữ lại trong hướng dẫn lỗ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0904.889.859

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *