Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 61753 ghi rõ các yêu cầu kiểm tra cho xong cáp cho sử dụng như patchcords làm việc khu vực dây và thiết bị dây cho các ứng dụng trong một không kiểm soát được (U) môi trường theo IEC 61753-1, nơi các kết nối đã tuân theo những Mục U yêu cầu của IEC 61753-1. Các hội đồng bao gồm đơn hoặc song sợi cáp quang chấm dứt ở cuối mỗi cáp không góc (MÁY tính) hoặc góc (TRƯỜNG) đánh bóng duy nhất, chế độ sợi quang kết nối với trụ đai. Các bước sóng hoạt động là giữa 1 260 nm và 1 625 nm.
Những yêu cầu liên quan cho cơ khí và quang hệ thống kết nối được bao phủ bởi cơ khí và quang diện tiêu chuẩn IEC 61754 loạt và IEC 61755 loạt tương ứng. Những yêu cầu liên quan cho kết nối bộ được bao phủ bởi IEC 61753 loạt.
Những yêu cầu liên quan cho cáp được bao phủ bởi IEC 60794-2-50.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859