Thông Tin Chung
Phạm vi

Này Kỹ thuật Đặc biệt khoản và xác định phương pháp cho định lượng hình ảnh suất của thời gian thực siêu âm B-chế độ máy quét. Các loại đầu dò được sử dụng (xem phần 7.6 và 10.7 của [1]) với các máy quét bao gồm
một) dần dần từng mảng,
b) mảng tuyến tính,
c) lồi mảng,
d) ngành cơ khí máy quét
e) 3-D đầu dò điều hành trong 2-D chế độ hình ảnh (phụ Lục K),
f) 3-D đầu dò điều hành trong 3-D chế độ hình ảnh cho một số giới hạn của bộ xây dựng lại
2-D hình ảnh (phụ Lục K).
Kiểm tra phương pháp được áp dụng cho đầu dò điều hành trong 2 MHz đến 15 MHz tần số.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859