Công nghệ thông tin và truyền thông

Công nghệ thông tin (CNTT) là việc sử dụng bất kỳ máy tính, lưu trữ; mạng và các thiết bị vật lý, cơ sở hạ tầng và quy trình khác để tạo, xử lý; lưu trữ, bảo mật và trao đổi tất cả các dạng dữ liệu điện tử.

CNTT được sử dụng như một bối cảnh của hoạt động doanh nghiệp. Thay vì công nghệ cá nhân hoặc giải trí. Việc sử dụng CNTT cho doanh nghiệp kết hợp cả đổi mới và truyền thông PC.

Nhà đăng ký Gabriel sẽ cho phép hiệp hội của bạn giải quyết vấn đề bảo mật tài sản; ví dụ: thông tin tài chính, sở hữu trí tuệ, chi tiết nhân viên hoặc thông tin được ủy thác cho bạn; bởi các bên thứ ba. Một tổ chức cần phải có biện pháp phòng ngừa; và sẵn sàng tiếp tục kinh doanh bất kể bản chất của một thách thức. Việc thực hiện các hệ thống và tiêu chuẩn quản lý liên tục kinh doanh cho phép tổ chức của bạn xử lý mọi tình huống.

Lĩnh vực thông tin truyền thông
Lĩnh vực thông tin truyền thông

Nhà đăng ký Gabriel giúp tổ chức cho quy trình quản lý liên tục kinh doanh; giúp tổ chức hoạt động và nơi có thể xảy ra lỗi; và cung cấp các điểm cải tiến cho quy trình kinh doanh của bạn. Ngoài ra, áp dụng quản lý liên tục kinh doanh; cho tổ chức của bạn có thể giúp bạn có được lợi thế cạnh tranh; có lợi cho danh tiếng của bạn và góp phần cải thiện kinh doanh liên tục.

Nhà đăng ký Gabriel cung cấp quản lý liên tục kinh doanh hiệu quả có nghĩa là tổ chức có thể đảm bảo tính liên tục trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình và thực hiện các hoạt động quan trọng để tiếp tục hoạt động thành công. Những hoạt động này bảo vệ dòng thu nhập của doanh nghiệp và giảm rủi ro thua lỗ thêm do sự cố hoặc thảm họa.

Việc thực hiện các tiêu chuẩn ISO có thể giúp các tổ chức

Giảm chi phí năng lượng

Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của bạn được duy trì

Cung cấp sự tự tin và đảm bảo cho khách hàng / các bên liên quan của bạn, dữ liệu của họ được bảo vệ

Tuân thủ mọi quy định quốc tế

Cải thiện hiệu suất trong toàn tổ chức

Đảm bảo sức khỏe & an toàn tại nơi làm việc

Các tiêu chuẩn ISO đang được triển khai trong ngành CNTT và Truyền Thông

Δ Chứng nhận ISO 27001

Δ Chứng nhận ISO 20000

Δ Chứng nhận ISO 22301

Δ Chứng nhận ISO 9001

Δ Chứng nhận ISO 14001

 

Giới thiệu về ISO/IEC 20000
ISO/IEC …

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc đối xử …

ISO 31000 là gì?
ISO 31000 là một tiêu chuẩn quốc …

Giới thiệu ISO 29993: 2017
ISO 29993: 2017 quy …

Chưa bao giờ sức khỏe của người lao động lại được …

ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế xác định những …

Tiêu chuẩn ISO 14001 đang dần trở thành xu hướng …

Tiêu chuẩn ISO 22000 được xây dựng dựa trên sự kết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *