Hóa chất và hóa dầu

Từ thuốc trừ sâu và hóa dầu đến mùi hương và sơn, hóa chất và các mặt hàng được sản xuất bằng cách sử dụng chúng ở khắp mọi nơi. Đó là lý do kinh doanh hóa chất là kinh doanh to lớn như vậy, nền tảng cho nền kinh tế thế giới hiện nay. Ở dạng cơ bản nhất, chúng ta thấy ngành kinh doanh hóa chất thay đổi nguyên liệu thô, ví dụ, dầu, khí dầu mỏ, không khí, nước, kim loại và khoáng sản thành vô số mặt hàng hoàn thành.

Các tổ chức trong ngành hóa chất khác nhau và chuyên môn của chúng tôi có thể dễ dàng nhận ra quy trình cần thiết để xây dựng một hệ thống quản lý tích hợp hoặc chất lượng âm thanh.

Các hệ thống quản lý được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế giúp thúc đẩy các công ty hóa chất này tiến tới sự xuất sắc của tổ chức và cho phép họ thích nghi với xu hướng toàn cầu.

Lĩnh vực hóa học
Lĩnh vực hóa học

Lập bản đồ quy trình

Các tổ chức trong ngành hóa chất khác nhau và chuyên môn của chúng tôi có thể dễ dàng nhận ra quy trình cần thiết để xây dựng một hệ thống quản lý tích hợp hoặc chất lượng âm thanh. Nói chung, một tổ chức trong ngành hóa chất có thể cần giải quyết các quy trình sau để xây dựng một hệ thống quản lý toàn diện:

Đánh giá hợp đồng và bán hàng

Nhập đơn hàng

Đơn đặt hàng sau giờ làm việc

Thu mua

Hoạt động

Phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn

Báo cáo cúp thiết bị môi trường quan trọng

Tuân thủ môi trường

Điều tra tai nạn

Điều tra OSHA

Phân tích mối nguy

Nhận dạng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc

Đóng gói, lưu trữ và phân phối

Việc thực hiện các tiêu chuẩn ISO có thể giúp các tổ chức

Giảm chi phí năng lượng

Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của bạn được duy trì

Cung cấp sự tự tin và đảm bảo cho khách hàng / các bên liên quan của bạn, dữ liệu của họ được bảo vệ

Tuân thủ mọi quy định quốc tế

Cải thiện hiệu suất trong toàn tổ chức

Đảm bảo sức khỏe & an toàn tại nơi làm việc

Tiêu chuẩn ISO đang được thực hiện trong lĩnh vực hóa học

Chứng nhận ISO 9001

Chứng nhận ISO 14001

Chứng nhận OHSAS 18001

 

Tiêu chuẩn Quản lý ISO là một tập hợp các hướng …

Hướng dẫn tổng quan trong bài viết dưới đây; sẽ có …

ISO là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (tên …

Giới thiệu về ISO/IEC 20000
ISO/IEC …

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc đối xử …

ISO 31000 là gì?
ISO 31000 là một tiêu chuẩn quốc …

Giới thiệu ISO 29993: 2017
ISO 29993: 2017 quy …

Chưa bao giờ sức khỏe của người lao động lại được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *