Ngành Khai thác mỏ

Các quản trị viên của chính phủ và mỏ phải có các biện pháp sẵn sàng để kiểm soát và kiểm tra môi trường, sử dụng các mỏ gần, khởi đầu nền kinh tế địa phương và kế hoạch tài chính cho nhiệm vụ vào mùa ngừng tiến bộ.

Chính phủ và nhà điều hành mỏ phải lập kế hoạch cho những người cư ngụ trong khu vực, những người có thể hình dung có thể bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa mỏ, một kênh tương ứng chính thức để cho phép kết nối giữa tất cả các đối tác.

Khai thác là một hành động ngắn gọn, với các mỏ làm việc từ bất cứ nơi nào giữa một vài năm và một vài thập kỷ. Tuy nhiên, dần dần, những gì xảy ra sau khi một mỏ bị đóng cửa, và tác động của nó đối với cộng đồng và môi trường địa phương, có tác động thiết yếu đến sự tích cực của hoạt động khai thác.

ngành khai thác mỏ
Ngành khai thác mỏ

Họ cố gắng mở rộng hiệu quả của việc điều tra và tạo ra bằng các dữ liệu chính xác về chất lượng và tổ chức của các kim loại, khoáng sản và than mà họ tách ra và bằng cách bảo vệ tính toàn vẹn của tài sản của họ.

Các tổ chức khai thác cũng tìm cách bảo vệ danh tiếng bằng cách tuân theo quy trình làm việc có thể duy trì môi trường và xã hội và đảm bảo chất lượng của các lô hàng.

Việc thực hiện các tiêu chuẩn ISO có thể giúp các tổ chức

Giảm chi phí năng lượng

Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của bạn được duy trì

Cung cấp sự tự tin và đảm bảo cho khách hàng / các bên liên quan của bạn, dữ liệu của họ được bảo vệ

Tuân thủ mọi quy định quốc tế

Cải thiện hiệu suất trong toàn tổ chức

Đảm bảo sức khỏe & an toàn tại nơi làm việc

Tiêu chuẩn ISO đang được triển khai trong lĩnh vực khai thác

Δ Tiêu chuẩn chứng nhận ISO 9001

Δ Tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001

Δ Tiêu chuẩn chứng nhận OHSAS 18001

 

Tiêu chuẩn Quản lý ISO là một tập hợp các hướng …

Hướng dẫn tổng quan trong bài viết dưới đây; sẽ có …

ISO là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (tên …

Giới thiệu về ISO/IEC 20000
ISO/IEC …

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc đối xử …

ISO 31000 là gì?
ISO 31000 là một tiêu chuẩn quốc …

Giới thiệu ISO 29993: 2017
ISO 29993: 2017 quy …

Chưa bao giờ sức khỏe của người lao động lại được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *