Ngành Nông nghiệp & Thực phẩm

Sản xuất thực phẩm bền vững là một thành phần quan trọng để đáp ứng nhu cầu và thách thức của nông nghiệp trên toàn thế giới. Những đổi mới trong chính sách quản lý tài nguyên thiên nhiên; chính sách khí hậu và năng lượng, hệ thống an toàn sinh học; quyền sở hữu và hành động tập thể là trọng tâm hàng đầu.

Khi hàng hóa nông nghiệp phát triển từ cánh đồng đến ngã ba; họ đòi hỏi sự chú ý, theo dõi và tính toàn vẹn. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ chuỗi cung ứng đầu cuối nhằm giảm rủi ro; đảm bảo chất lượng và cải thiện năng suất. Các tổ chức liên quan đến sản xuất; đóng gói, chăm sóc vận chuyển; cung cấp các mặt hàng nuôi dưỡng và nuôi dưỡng. Hoặc trong ngành sản phẩm trồng trọt, phải đồng ý với các quy định này để có được thị trường người mua quan trọng. Họ cũng có thể thực hiện kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo vệ sự nổi tiếng; hoặc tăng chất lượng hấp dẫn của họ cho khách hàng.

Ngành nông nghiệp và thực phẩm
Ngành nông nghiệp và thực phẩm

Chúng tôi làm việc với các doanh nghiệp nông nghiệp để điều tra; khẳng định số lượng và bản chất của sáng tạo và giao hàng. Chúng tôi cũng thực hiện Xác minh sự phù hợp (VOC) vì lợi ích của các chính phủ quốc gia. Đánh giá và quản lý thử nghiệm này đảm bảo cho người mua bằng cách khẳng định rằng vận chuyển trong các mặt hàng nông sản và nông sản. Bao gồm thuốc trừ sâu và thuốc trừ sâu, đáp ứng các Tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế đồng tình.

Việc thực hiện các tiêu chuẩn ISO có thể giúp các tổ chức

⇒ Giảm chi phí năng lượng

⇒ Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của bạn được duy trì

⇒ Cung cấp sự tự tin và đảm bảo cho khách hàng / các bên liên quan của bạn, dữ liệu của họ được bảo vệ

⇒ Tuân thủ mọi quy định quốc tế

⇒ Cải thiện hiệu suất trong toàn tổ chức

⇒ Đảm bảo sức khỏe & an toàn tại nơi làm việc

Tiêu chuẩn ISO đang được triển khai trong ngành Nông nghiệp & Thực phẩm

Chứng nhận ISO 22000

Chứng nhận ISO 9001

Chứng nhận ISO 14001

Chứng nhận OHSAS 18001

Chứng nhận ISO 45001

Hướng dẫn tổng quan trong bài viết dưới đây; sẽ có …

ISO là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (tên …

Giới thiệu về ISO/IEC 20000
ISO/IEC …

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc đối xử …

ISO 31000 là gì?
ISO 31000 là một tiêu chuẩn quốc …

Giới thiệu ISO 29993: 2017
ISO 29993: 2017 quy …

Chưa bao giờ sức khỏe của người lao động lại được …

ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế xác định những …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *