Thông Tin Chung
Tài Liệu Liên Quan
Phạm vi

Mô tả phương pháp cho việc xác định tản cách điện yếu tố liên quan môi và d.c. trở suất của bất kỳ cách lỏng tài liệu ở các bài kiểm tra nhiệt độ. Các phương pháp chủ yếu là dành cho việc tham khảo kiểm tra trên không sử dụng chất lỏng. Họ cũng có thể được áp dụng cho chất lỏng trong vụ trong biến cáp và các thiết bị điện. Tuy nhiên các phương pháp là áp dụng đối với một giai đoạn duy nhất chất lỏng thôi. Khi đó là mong muốn làm cho thói quen quyết định, thủ tục đơn giản như mô tả trong phụ Lục C, có thể được thông qua. Với cách chất lỏng khác hơn carbon, thay thế làm thủ tục có thể được yêu cầu. Chính thay đổi từ trước phiên bản thỏa thuận với ưa thích phương pháp đo lường.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859