Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60297 bao gồm các kết nối phụ thuộc diện kích thước cho subracks và cắm-trong đơn vị phù hợp với subracks của IEC 60297-3-101. Trong phần này của IEC 60297, hai phần kết nối của series phim IEC 60603-2 ĐIỆN 61076-4-101 ĐIỆN 61076-4-113 có liên quan. Kể từ khi kết nối cụ thể tiêu chuẩn chứa các kích thước của các kết nối duy nhất, đó là những ý định của phần này của IEC 60297 để giới thiệu các liên quan subrack và cắm-trong đơn vị diện kích thước nếu các kết nối đã đề cập được áp dụng. Chuẩn này cũng sẽ cung cấp chiều hướng dẫn thực hiện các kết nối bằng cách định nghĩa của các mối quan hệ giữa subrack gắn nốt và vị trí của hội đồng loại cắm-trong đơn vị và giờ.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *