Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60297 bao gồm các kết nối phụ thuộc diện kích thước cho subracks và cắm-trong đơn vị phù hợp với subracks của IEC 60297-3-101. Trong phần này của IEC 60297, hai phần kết nối của series phim IEC 60603-2 ĐIỆN 61076-4-101 ĐIỆN 61076-4-113 có liên quan. Kể từ khi kết nối cụ thể tiêu chuẩn chứa các kích thước của các kết nối duy nhất, đó là những ý định của phần này của IEC 60297 để giới thiệu các liên quan subrack và cắm-trong đơn vị diện kích thước nếu các kết nối đã đề cập được áp dụng. Chuẩn này cũng sẽ cung cấp chiều hướng dẫn thực hiện các kết nối bằng cách định nghĩa của các mối quan hệ giữa subrack gắn nốt và vị trí của hội đồng loại cắm-trong đơn vị và giờ.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859