Thông Tin Chung
Phạm vi

Đề nghị này áp dụng cho một.c. thiết bị điện của tòa nhà cung cấp tại một tần số không quá 60 Tần và tại một nghĩa áp và bao gồm 1 000 V. áp ban nhạc được xác định là dành chủ yếu cho sử dụng trong kết nối với quy định cài đặt, nhưng cũng có thể được sử dụng khi chuẩn bị yêu cầu thiết bị điện.
Chú 1. — Mở rộng phạm vi bao gồm tần số cao hơn 60 Tần đang được xem xét.
2. — Các áp ban nhạc cho d.c. cài đặt đang được xem xét.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Tiêu chuẩn Quản lý ISO là một tập hợp các hướng …

Hướng dẫn tổng quan trong bài viết dưới đây; sẽ có …

ISO là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (tên …

Giới thiệu về ISO/IEC 20000
ISO/IEC …

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc đối xử …

ISO 31000 là gì?
ISO 31000 là một tiêu chuẩn quốc …

Giới thiệu ISO 29993: 2017
ISO 29993: 2017 quy …

Chưa bao giờ sức khỏe của người lao động lại được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *