Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60544 bao lão hóa phương pháp đánh giá mà có thể được áp dụng cho
thành phần dựa vào vật liệu polymer (ví dụ như cáp điện và áo khoác, đàn hồi
con dấu polymer, nút đêm) được sử dụng trong môi trường, nơi mà họ đang tiếp xúc với
bức xạ.
Các đối tượng của chuẩn này là nhằm vào cung cấp phương pháp cho việc đánh giá của lão hóa
dịch vụ. Các tiếp cận thảo luận trong những điều sau đây điều khoản bìa lão hóa đánh giá
chương trình dựa vào tình trạng giám sát (CM), sử dụng tiền gửi mẫu trong nghiêm trọng
môi trường và lấy mẫu trong thời gian thực tuổi thành phần.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859