Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng để tái thiết bị kỹ thuật số âm thanh nhỏ gọn đĩa đó phù hợp với những chi tiết kỹ thuật của IEC 908.
Ghi CHÚ
1 Cho thuận tiện, này tái tạo thiết bị này sẽ được gọi là “CD player” trong suốt các văn bản này của tiêu chuẩn.
2 tiêu chuẩn Này không bao gồm số kỹ thuật cho nghe, kiểm tra (xem IEC 268-13).
Các đối tượng của chuẩn này là để và xác định danh sách các đặc tính ảnh hưởng đến các hoạt động của máy nghe đĩa CD, để stablish điều kiện và phương pháp của đo của những đặc điểm, và để chuẩn bài trình bày của quả.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859