Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu chuẩn Quốc tế áp dụng khả Năng chấp Thuận yêu cầu trục thông tin liên lạc
dây cáp như quy định ở chung đặc điểm kỹ thuật IEC 61196-1.
Nó ghi rõ các yêu cầu cho một hãng sản xuất tìm kiếm chính khả năng của mình để thiết kế (nếu
có), sản xuất, kiểm tra, kiểm tra, và phát hành đồng liên lạc cáp như xác định
trong hướng dẫn sử dụng khả năng của mình.
Nhà sản xuất của Chính, đó là tất cả những yêu cầu liên quan của ISO 9001 là một
điều kiện để cấp Năng chấp Thuận nhưng một nhà sản xuất có thể được áp dụng cho Nhà sản xuất
Chính và khả Năng chấp Thuận đồng thời.
Chú Ý 1 tài liệu Này được viết để có thể được sử dụng trong trường hợp thứ ba bên chứng nhận, tuy nhiên, nó có thể được
sử dụng như là cơ sở cho bên thứ hai hoặc tự chứng nhận.
Chú Ý 2 Khi chứng nhận là yêu cầu, CA nên được sử dụng theo sau. CA cũng có thể được sử dụng cho
bên thứ hai hoặc tự đánh giá.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859