Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định cầu cho các electroacoustical hiệu của hệ thống của cụ dùng để đo âm thanh cho các mục đích của máy bay tiếng ồn chứng nhận, và đề xuất phương pháp mà các thử nghiệm có thể làm định kỳ để xác minh hiệu suất tiếp tục phù hợp với yêu cầu đưa ra trong vòng nói dung sai. Nói chung, một âm thanh máy đo cho mục đích này bao gồm một kết hợp của cụ mở rộng từ microphone qua ghi dữ liệu và thiết bị xử lý để một phù hợp ra. Cụ thể đo lường hệ khác nhau trong thành phần của họ, thực hiện các chức năng cần thiết trong những cách khác nhau và hoạt động trên hoặc tương tự hoặc kỹ thuật số nguyên tắc. Mục đích của việc này tiêu Chuẩn Quốc tế là để đảm bảo rằng khác nhau, hệ thống đo lường có cùng một electroacoustical đặc điểm trong quy định sai theo quy định tham khảo điều kiện môi trường. Chuẩn này không cung cấp nghị lắp đặt các micro, hoặc microphone kính chắn gió, cũng không yêu cầu để đo lường và phân tích theo máy bay tiếng ồn chứng nhận, nhưng chỉ là thông số kỹ năng cho các hệ thống đo lường được sử dụng để cung cấp một phần ba-quãng âm nhạc áp lực cấp độ trung bình trong một khoảng thời gian. Một số các yêu cầu áp dụng để hoàn thành hệ thống thiết bị đo, bao gồm cả mọi phương tiện của ghi một thời gian dạng sóng của sự áp lực âm thanh tín hiệu để được đo trước khi phân tích. Yêu cầu khác áp dụng đặc biệt để micro mà tạo ra một tín hiệu điện để đáp ứng những âm thanh áp lực nhận được. Vẫn tiếp tục yêu cầu chỉ áp dụng cho các dụng cụ được sử dụng để hoạt động trên đó tín hiệu để cung cấp một đầu ra trong hình thức một phần ba-quãng âm nhạc áp lực cấp. Những yêu cầu này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng với những nhạc cụ dùng để đo những âm thanh sản xuất bởi máy bay phản lực hay cánh quạt thông vận tải-mục máy bay của tối đa nhận cất cánh khối lượng hơn 9 000 kg, hoặc họ hệ thống đẩy khi cài đặt trên một phù hợp ngoài trời, kiểm tra động cơ đứng.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859