Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế mô tả một bài kiểm tra phương pháp mà có thể cung cấp sơ bộ sự khác biệt giữa tương tự vật liệu cách, đối với kháng chiến của họ làm tổn hại khi tiếp xúc với cao áp thấp-hiện tại arc thải, xảy ra gần với bề mặt của họ. Thải gây ra địa phương nhiệt và hóa học phân hủy và xói mòn và cuối cùng, một con đường dẫn hình thức trên cả vật liệu. Mức độ nghiêm trọng của kiểm tra điều kiện là dần dần tăng lên: trong giai đoạn đầu thấp-hiện tại cung xả liên tục bị gián đoạn, trong khi đó, trong giai đoạn sau, các vòng cung hiện tại là lớn lên trong bước kế tiếp.
Bởi vì sự tiện lợi của nó và vì ngắn thời gian cần thiết để kiểm tra, kiểm tra phương pháp được áp dụng cho sơ bộ chiếu phim tài liệu để phát hiện những ảnh hưởng của những thay đổi trong xây dựng và điều khiển chất lượng thử nghiệm.
Trước kinh nghiệm với bài kiểm tra này, đã cho thấy chấp nhận được lặp lại với rắn vật liệu.
Bằng nhựa, một số các phòng thí nghiệm báo cáo không thể chấp nhận sự thay đổi lớn trong kết quả kiểm tra đều dẫn đến sự đề nghị không để sử dụng các bài kiểm tra cho nhựa.
Chú Ý – Nỗ lực được thực hiện để làm giảm sự thay đổi của các kết quả kiểm tra vào nhựa bằng cách kiểm soát
các điện cực áp và độ sâu thâm nhập vào các tài liệu trong quá trình thử nghiệm. Không có điện cực kiểm soát
kiểm tra trên nhiều nhựa có thể không có đủ ý nghĩa được thực hiện.
Phương pháp này sẽ không nói chung, cho phép để kết luận được rút về tương đối arc kháng bảng xếp hạng các tài liệu đó có thể phải chịu các loại khác của arcs.
Bảng xếp hạng các tài liệu có thể khác mà tìm thấy trong ướt theo dõi kiểm tra (ví dụ như IEC 60112 ĐIỆN 60587 và IEC 61302) và từ hoạt động của họ trong vụ mà các cường độ tái phát tần số và thời gian tiếp xúc với arc thải là rất khác nhau.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859