Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 62271 được áp dụng cho điện cao áp tủ và controlgear cho tất cả bình áp cấp trên 1 kV và hội đồng của chúng, và thiết bị định cho kỹ thuật số thông tin liên lạc với những phần khác của công ty điện lực tự động, và ảnh hưởng của nó với thử nghiệm. Thiết bị này cho kỹ thuật số thông tin liên lạc, thay thế kim loại song song dây điện, có thể được tích hợp vào điện cao áp thiết controlgear, và hội đồng của chúng, hoặc có thể là bên ngoài thiết bị để cung cấp cho phù hợp cho hiện tại tủ và controlgear và hội đồng của chúng với tiêu chuẩn của IEC 61850 loạt.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là một sản phẩm tiêu chuẩn dựa trên những IEC 61850 loạt. Nó đãi với tất cả đều có liên quan khía cạnh của tủ và controlgear, và hội đồng của chúng với một kẻ giao tiếp theo IEC 61850 loạt. Đặc biệt là nó định nghĩa:
một) một lựa chọn của các thông tin từ các IEC 61850 loạt được hỗ trợ bởi các tủ, và controlgear, và hội đồng của chúng;
b) phù hợp lớp học cho các thiết lập truyền thông dịch vụ được hỗ trợ bởi các tủ, và controlgear, và hội đồng của chúng;
c) sửa đổi và mở rộng để loại và thường xuyên kiểm tra tủ và controlgear, và hội đồng đó được yêu cầu do để nối tiếp truyền thông diện.
Chuẩn xác định cầu cho kỹ thuật số thông tin liên lạc thiết bị được sử dụng trong điện cao áp thiết controlgear, và hội đồng của chúng, cũng như các thử nghiệm có liên quan yêu cầu.
Có liên quan tủ tiêu chuẩn của IEC 62271 loạt được áp dụng trong chung với các kỹ thuật mô tả trong này tiêu chuẩn.
Chú Ý 1 chuẩn Này có ý định để thúc đẩy khả năng tương tác của thông tin liên lạc, giao diện. Hoán đổi nằm ngoài phạm vi của chuẩn này, như không có yêu cầu cho nó. Hoán đổi cũng ngoài phạm vi của IEC 61850 loạt.
Ý 2 giới thiệu với điện tiện truyền thông tự động và các điều khoản liên quan, định nghĩa và tham khảo IEC 61850-1 mà cung cấp một tổng quan của các mục tiêu và yêu cầu của IEC 61850 loạt ở chung. IEC 61850-7-1 cung cấp một tổng quan của kỹ thuật mô hình

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859