Thông Tin Chung
Phạm vi

IEC 62341-5-2:2013 xác định phương pháp thử đánh giá cơ sức chịu đựng chất Hữu cơ Ánh sáng (OLED) tấm màn hình và module hay của họ đóng gói dưới dạng cho giao thông vận tải. Nó sẽ đưa vào tài khoản ở bất cứ nơi nào có thể, kiểm tra môi trường phương pháp vạch ra trong một bộ phận của IEC 60068. Các đối tượng của chuẩn này là để thiết lập đồng phục ưa thích kiểm tra các phương pháp xét xử các cơ sức chịu đựng chỗ ở của thuật số display thiết bị.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859