Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 phần Này của ISO 105 chỉ định một phương pháp dự định trắng và màu của dệt, bao gồm vật liệu huỳnh quang.
1.2 Trắng như đo bằng phương pháp này là một dấu hiệu của làm thế nào trắng dệt xuất hiện để xem bình thường. Màu, nếu khác hơn không, là một dấu hiệu của một màu đỏ hay xanh màu có chuyển đi từ một màu xanh (trung lập) huệ với một ưu thế sóng của 466 nm. Các công thức tính của trắng và màu là những khuyến cáo của các CIE1).
1.3 Vì phản xạ bị ảnh hưởng bởi tính tự nhiên của bề mặt của dệt, so sánh có thể chỉ được thực hiện giữa mẫu vật của cùng loại của dệt.
1.4 Các ứng dụng của công thức là giới hạn cho những mẫu vật mà được gọi là “trắng” thương mại, đó không khác nhau nhiều màu sắc và huỳnh quang và đó là đo trên cùng một công cụ ở gần cùng một thời gian. Trong những giới hạn, các công thức cung cấp tương đối, nhưng không phải tuyệt đối, đánh giá của trắng đó được đầy đủ cho thương mại sử dụng khi sử dụng cụ đo có thích hợp, hiện đại và thương mại có khả năng.
1.5 Nhiều tạp chất trong dệt hấp thụ bước sóng ngắn ánh sáng, kết quả là một sự xuất hiện màu vàng để quan sát. Vì vậy, một đo của trắng có thể là một dấu hiệu của mức độ mà một dệt là miễn phí từ tạp chất.
1.6 hiệu quả của blueing thành phần hoặc huỳnh quang trắng đại lý (FWAs) trên trắng của dệt cũng có thể được xác định sử dụng các trắng đo lường.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859