Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định chính kích thước dung sai và chỉ định thả dây cho cơ khí, điện và điện warp ngừng chuyển động máy dệt.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế này chỉ áp dụng đến thả dây thích hợp cho Zurich và Reed Chatwood tự động vẽ trong hệ thống. Các thả dây luôn đóng cửa với U-hình chủ đề mắt và được phân biệt như sau:
một) cho cơ khí và điện warp ngừng chuyển động
— M1 (cho Zurich vẽ trong hệ thống)
— M2 (cho Reed Chatwood vẽ trong hệ thống)
— M3 (cho Zurich và Reed Chatwood vẽ trong hệ thống)
b) điện warp ngừng chuyển động
— M1 (cho Zurich vẽ trong hệ thống)
— E2 (cho Reed Chatwood vẽ trong hệ thống)
— 3 (cho Zurich và Reed Chatwood vẽ trong hệ thống)

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859