Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 1219 thiết lập nguyên tố cơ bản cho biểu tượng. Nó chỉ định quy tắc cho đặt ra năng lượng chất lỏng biểu tượng cho sử dụng vào các thành phần và trong mạch.
Phần này của ISO 1219 là một tập thể ứng dụng tiêu chuẩn của các chuẩn 14617 loạt. Trong phần này của ISO 1219, các biểu tượng này được thiết kế ở cố định kích thước để được sử dụng trực tiếp trong dữ liệu hệ thống xử lý, có thể dẫn đến phiên bản khác nhau.
Chú Ý Ở ngoài điều khoản trong tiếng pháp và tiếng anh, hai trong ba chính thức ISO ngôn ngữ này một phần của ISO 1219 cho các điều khoản tương đương ở đức, đây là công bố dưới trách nhiệm của các thành viên cơ thể cho Đức (DIN). Tuy nhiên, chỉ có những định nghĩa được đưa ra trong chính ngôn ngữ có thể được coi là ISO định nghĩa.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859