Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 1219 thiết lập các nguyên tắc chính cho bản vẽ khí mạch sử dụng biểu tượng đồ họa được vẽ phù hợp với ce 1219-1.
Phần này của ISO 1219 cũng áp dụng cho mạch liên quan đến hệ thống làm mát, bôi trơn, hệ thống làm lạnh chất bôi trơn hệ thống và các hệ thống của khí kỹ thuật sử dụng kết hợp với chất lỏng các ứng dụng điện.
Nó cũng bao gồm ví dụ của mạch.
Chú Ý ngoài văn bản, anh và pháp hai trong ba chính thức ISO ngôn ngữ này một phần của ISO 1219 cho các văn bản tương đương ở đức, điều này được công bố dưới trách nhiệm của các thành viên cơ thể cho Đức (DIN). Tuy nhiên, chỉ có văn bản được đưa ra trong chính ngôn ngữ của ISO có thể được coi là ISO văn bản.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0988648963