Thông Tin Chung
Phạm vi

Các phần khác nhau của ISO 1268 (thấy tựa) mô tả phương pháp được sử dụng để chuẩn bị cốt-tấm nhựa từ đó, kiểm tra mẫu vật thể bị cắt. Điều này cho phép các đặc tính của một hỗn hợp, hoặc các thành phần của hợp, được xác định. Các phương pháp này nhằm bìa tất cả các loại chính của tăng cường và ma trận nhựa.
Sự lựa chọn của kiểm tra tấm phương pháp chuẩn bị phụ thuộc vào:
một) sự tăng cường:
— bản chất của nó (kính, carbon, dầu, etc.);
— hình thức của nó (lưu động, thảm, dệt vải, etc.);
— hướng của nó đối với những chiều ngang và dày của tấm;
— nội dung của nó trong gia cố bằng nhựa;
b) ma trận (bọt hoặc dẻo);
c) mức độ dự kiến sẽ cho tài sản;
d) quá trình sản xuất mà được đánh giá.
Kể từ cơ tính của một gia cố bằng nhựa được biết đến là phụ thuộc vào quá trình mà các nhựa là sản xuất, đó là đề nghị rằng các thử nghiệm tấm được chuẩn bị sẵn sàng, nếu có thể, bởi các phương pháp tương tự sẽ được sử dụng để sản xuất nhựa.
Phần này của ISO 1268 mô tả những yêu cầu chung chung với tất cả các phương pháp.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859