Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 15407 ghi rõ các yêu cầu sau cho một gắn diện và kết nối điện cho năm cổng khí nén hướng điều khiển van kích thước 18 mm và 26 mm, cho sử dụng tối đa xếp áp lực của 1,6 Cúp [16 bar]:
— kích thước và chịu đựng của các diện có;
— port nhận dạng;
— nhận dạng của những kết quả của điều khiển cơ chế càng;
— kích thước dung sai kỹ thuật cho tùy chọn diện kết nối điện mateability.
Nó không áp dụng cho các chức năng đặc điểm của diện.
Chú Ý Các yêu cầu để gắn diện của năm cổng kiểm soát hướng van kích thước 18 mm và 26 mm, nếu không có kết nối điện được xác định trong ISO 15407-1.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859