Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một đầu cuộc sống giai đoạn thử nghiệm phẫu thuật cho quyết định của những độc tác động của một chất thải, hoặc mẫu nước trên một lạnh-nước biển và nước lợ chân kiếm loài dưới bán tĩnh điều kiện. Sinh học thiết bị đầu cuối bao gồm sống sót và phát triển của các đầu giai đoạn cuộc sống. Sự tiếp xúc bắt đầu với quả trứng và được tiếp tục cho đến khi xuất hiện của vị thành niên giai đoạn.
Động xảy ra rộng rãi trong biển lợ, và nước ngọt hệ sinh thái. Họ đại diện cho quan trọng con mồi mục cho các ấu trùng của nhiều con cá lớn và xương sống và đang ngày càng sử dụng như một hình nguồn thực phẩm ở nuôi. Họ ăn thực vật phù du và, do đó, là một sinh thái quan trọng năng lượng-chuyển liên kết giữa chính sản xuất và cao trình độ dinh dưỡng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0904.889.859

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *