Thông Tin Chung
Phạm vi

Tài liệu này bao gồm việc thiết kế, xây dựng và hoạt động, kiểm tra và bảo trì của các trạm cung cấp nhiên liệu cho nén khí đốt tự nhiên (CNG) để xe, bao gồm cả thiết bị an toàn, và thiết bị điều khiển.
Tài liệu này cũng áp dụng cho nhiều phần của một trạm tiếp nhiên liệu ở đâu khí đốt tự nhiên là trong một trạng thái khí và pha chế CNG có nguồn gốc từ khí đốt tự nhiên (LCNG) theo ISO 16924.
Tài liệu này áp dụng cho các trạm tiếp nhiên liệu được với khí đốt tự nhiên như xác định địa phương áp dụng khí phần quy định của công 13686. Nó cũng áp dụng đối với khí khác đáp ứng những yêu cầu bao gồm cả biomethane, nâng cấp than-giường methane (THÁP) và khí cung cấp đến từ LNG bay hơi (trên trang web hay).
Tài liệu này bao gồm tất cả các thiết bị hạ lưu khí cung cấp kết nối (tức là thời điểm của sự tách biệt giữa các CNG trạm tiếp nhiên liệu đường ống và các đường ống dẫn mạng). Trạm tiếp nhiên liệu vòi phun không được xác định trong tài liệu này.
Tài liệu này bao gồm các trạm tiếp nhiên liệu với những đặc điểm sau đây:
— chậm điền vào;
— nhanh điền vào;
— riêng tư truy cập;
— truy cập công cộng (dịch vụ tự hoặc hỗ trợ);
— các trạm tiếp nhiên liệu với lưu trữ cố định;
— tiếp nhiên liệu trạm điện thoại di động với lưu trữ (con gái trạm);
— đa-trạm xăng.
Tài liệu này không áp dụng nội địa tiếp liệu CNG các thiết bị mà không có đệm lưu trữ.
Chú Ý, tài liệu Này được dựa trên những điều kiện mà các khí vào các trạm tiếp nhiên liệu là odorized. Cho unodorized khí cung cấp nhiên liệu trạm an toàn bổ sung yêu cầu được bao gồm trong Khoản 10.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0988648963