Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 17299 chỉ định một khí sắc kiểm tra phương pháp cho các chất khử mùi thử nghiệm của tất cả các sản phẩm dệt. Này, phương pháp cũng áp dụng cho các mùi thành phần chất, như indole, axit isovaleric, nonenal, và cô ta nói axit với thêm natri clorua (là cần thiết). Hai chuẩn bị các phương pháp được mô tả trong phương pháp này:
— một mùi hóa học được áp dụng trong một container tránh tiếp xúc với một mẫu vật trong phương pháp A. Mỗi hóa học được thử nghiệm riêng;
— một mùi hóa học được tiêm thẳng vào người mẫu vật trong một container trong phương pháp B. Các hóa chất thử nghiệm trong phương pháp này là một hỗn hợp của axit béo và natri clorua (là cần thiết).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0904.889.859

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *