Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định cầu cho một buổi biểu diễn-liên quan hệ thống phân loại cho dấu hiệu an toàn theo dự kiến vụ môi trường, hiệu trưởng tài liệu, nó thuộc tính, có nghĩa là của ánh sáng, sửa chữa, phương pháp, và bề mặt. Hiệu suất tiêu chuẩn và kiểm tra phương pháp có quy định ở đây tiêu Chuẩn Quốc tế vì vậy, chỗ ở liên quan đến độ bền cao và dịch vụ dự kiến cuộc sống có thể là đặc trưng và chỉ định vào thời điểm của các sản phẩm của giao hàng để mua.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không bao nguồn điện, nguồn cung cấp của họ thành phần hoặc cung cấp điện yếu tố. Nó cũng không bao chỗ ở của chiếu sáng thành, nhưng nó chỗ ở cho các loại đặc biệt của dấu hiệu an toàn được bảo hiểm.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0904.889.859

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *