Thông Tin Chung
Phạm vi

Delta khác biệt giữa Một Cách khác Nhau (Delta-DOR) hoạt động được áp dụng đối với các cơ quan không gian hoạt động không gian sâu nhiệm vụ mà yêu cầu xác định chính xác vị trí tàu vũ trụ ở các máy bay trên bầu trời. Cho các hoạt động, nơi những yêu cầu này không nắm bắt được nhu cầu của cơ quan tham gia, Delta-DOR hoạt động có thể không thích hợp.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế địa chỉ lý do yêu cầu và tiêu chí mà Delta-DOR hoạt động quá trình cần được thiết kế để đáp ứng

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0904.889.859

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *