Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một phương pháp của chuẩn bị nước của gọi calcium cứng cho sử dụng trong kiểm tra bề mặt đang hoạt động, và sản phẩm có chúng.
1.2 có Hệ thống điều tra đã chỉ ra rằng, trong nhiều thử nghiệm trên bề mặt tích cực đại lý với nước, không có sự khác biệt giữa calcium độ cứng và magiê độ cứng, vì vậy mà các bài kiểm tra thường có thể được thực hiện với một dung dịch của clorua được biết đến độ cứng.
Nếu, trong một số trường hợp, nó là cần thiết để sử dụng ion khác mà làm tăng độ cứng của nước, thực tế này sẽ được nhắc đến trong các báo cáo kiểm tra.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859