Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 3384 ghi rõ hai phương pháp để xác định giảm lực giữ tác dụng bởi một mảnh thử nghiệm của cao, hoặc nhiệt cao su đó đã bị nén vào một liên tục biến dạng và duy trì như vậy ở một định kiểm tra nhiệt độ. Các lực giữ có thể được xác định theo phương tiện của một máy đo hệ thống hoặc một gián đoạn-đo một.
Hai hình thức của kiểm tra mảnh được phép: trụ thử miếng và chiếc nhẫn. Khác nhau hình dạng và kích cỡ của kiểm tra cho kết quả khác nhau, và so sánh các kết quả nên được giới hạn để kiểm tra phần của tương tự kích thước và hình dạng.
Sử dụng vòng kiểm tra miếng đặc biệt thích hợp cho những quyết định của thư giãn căng thẳng ở lỏng môi trường.
Phần này của ISO 3384 chỉ giao dịch với thử nghiệm ở liên tục ambiant, hoặc nhiệt độ cao. Thử nghiệm ở nhiệt độ dưới chuẩn trong phòng thí nghiệm nhiệt độ là không được xác định. Các phương pháp đã được sử dụng cho nhiệt độ thấp thử nghiệm, nhưng họ tin cậy dưới những điều kiện này không được chứng minh.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *