Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định kích thước của subland khoan xoay với Morse ống chân côn và trụ ống chân cho lỗ trước khi khai thác chủ đề vít.
Các cuộc diễn tập được thiết kế đến sản xuất lỗ trước khi khai thác số liệu chủ đề (thô sân loạt) hơn một loạt lựa chọn:
— M8 đến 30 Phút cho subland khoan xoay với Morse côn giò;
— M3 để M14 cho subland khoan xoay với trụ ống chân.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế bổ sung ISO 2306.
Mối quan hệ giữa các biểu tượng này tiêu Chuẩn Quốc tế và những người theo các chuẩn 13399 loạt được đưa ra cho thông tin trong phụ Lục A.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859