Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một phương pháp để xác định sự kháng cự của một bộ lọc thủy lực yếu tố chảy mệt mỏi sau khi nó đã được nạp với hạt ô nhiễm và phải chịu một đồng phục thay đổi dòng chảy và tối đa phần tử chênh lệch áp suất.
Nó thiết lập một phương pháp để kiểm tra khả năng của một phần tử lọc để chịu được sự dằn mặt gây ra bởi vì áp lực khác biệt gây ra bởi một biến dòng chảy.
Chú Ý phụ Lục Một tóm tắt dữ liệu từ một vòng robin kiểm tra được thực hiện để xác minh thủ tục này được xác định trong này tiêu Chuẩn Quốc tế.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859