Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một phương pháp để xác định tĩnh kết dính của dệt dây để làm giày cao su cách sử dụng H-kéo kiểm tra. Nó được áp dụng cho dây làm từ tự nhiên hay sợi nhân tạo.
Tài sản mức thu được với phương pháp này, đang bị ảnh hưởng, kể bởi lịch sử của các dây và các hợp chất cao su. Các phương pháp mang lại dữ liệu, tuy nhiên, trên đó có một bản án như chất lượng phục vụ của các tài liệu có thể được dựa.
Các phương pháp chủ yếu là dành cho sử dụng với lốp dây. Tuy nhiên, nó có thể được áp dụng, nếu muốn, để tương tự dây cho sử dụng sản phẩm cao su khác, nhưng nó là giới hạn dây của tuyến tính mật độ không quá 800 mg/m (tex).

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859