Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một thói quen phương pháp cho việc xác định chuẩn độ chua của tất cả các loại khô, sữa.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *