Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một phương pháp để xác định của các thành phần của axit đó là ester hóa ở 2 vị trí (ß hoặc vị trí nội bộ) của phân tử phân tử trong động vật và rau dầu mỡ.
Vì tính chất của tụy lipase hành động, các phương pháp này chỉ áp dụng đến dầu mỡ với một điểm nóng chảy dưới đây, 45 độ C.
Các phương pháp không phải là lựa chọn hoàn hảo áp dụng cho tất cả dầu mỡ, đặc biệt là những người có một lượng đáng kể của
— axit với 12 hoặc ít hơn carbon nguyên tử (ví dụ như dừa, dầu, dầu, butyric bơ chất béo);
— axit với 20 và hơn carbon nguyên tử và một mức độ cao của bão hòa (hơn bốn liên kết đôi) (ví dụ như dầu cá và động vật biển dầu);
— axit đó có thứ nhóm chứa oxy.
Chú Ý — axit với đôi trái phiếu trong (n-16) (n-11) vị trí (ví dụ như petroselinic acid) được biến đổi chỉ rất chậm, bởi lipase tụy. Điều này có thể dẫn đến kết quả sai.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859