Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 phần Này của ISO 683 ghi rõ các kỹ thuật yêu cầu giao hàng cho sáng thép trong rút ra hoặc bóc vỏ/bật điều kiện và chúng được sử dụng cho các mục đích cơ khí, ví dụ cho các bộ phận máy. Sáng quán bar được chia thành các sau loại thép:
a) không hợp kim chung kỹ thuật thép;
b) không hợp kim miễn phí cắt thép;
c) không hợp kim và trường hợp-cứng thép;
d) không hợp kim và thép cho tôi và tôi;
e) thép không gỉ.
1.2 ngoài này là một phần của ISO 683, tổng giao kỹ thuật yêu cầu của ISO 404 được áp dụng.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859