Thông Tin Chung
Tài Liệu Liên Quan
Phạm vi

ISO 7240-14:2013 ghi rõ các thiết kế lắp đặt, và yêu cầu dịch vụ cho một lửa và phát hiện hệ thống báo động (FDAS), đó là chủ yếu là nhằm cung cấp sớm phát hiện của lửa và báo trong một hoặc nhiều quy định trong nhà hoặc khu vực cho việc bảo vệ của cuộc sống. Các FDAS bao gồm phát hiện tự động của một ngọn lửa và sử dụng khởi đầu của một hệ thống báo cháy, với âm thanh và hình ảnh cảnh báo cho những người ở khu vực phát hiện.

ISO 7240-14:2013 cũng chỉ yêu cầu cho FDAS khả năng cung cấp tín hiệu âm thanh hệ thống cảnh báo phù hợp với ce 7240-19, để bắt đầu hoạt động của phụ trợ kỹ thuật dịch vụ, chẳng hạn như cố định dập lửa hệ thống và các biện pháp phòng ngừa và hành động.
Bảo vệ tài sản nằm ngoài phạm vi của ISO 7240-14:2013. Tuy nhiên, yêu cầu được chỉ định ở đây có thể được sử dụng như nghị bảo vệ tài sản.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Tiêu chuẩn Quản lý ISO là một tập hợp các hướng …

Hướng dẫn tổng quan trong bài viết dưới đây; sẽ có …

ISO là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (tên …

Giới thiệu về ISO/IEC 20000
ISO/IEC …

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc đối xử …

ISO 31000 là gì?
ISO 31000 là một tiêu chuẩn quốc …

Giới thiệu ISO 29993: 2017
ISO 29993: 2017 quy …

Chưa bao giờ sức khỏe của người lao động lại được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *