Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định yêu cầu kiến nghị và kiểm tra phương pháp cho việc điều hành phân trong văn phòng nha sĩ cũng như yêu cầu của nhà sản xuất hướng dẫn sử dụng và để đánh dấu và đóng gói. Nó cũng bao gồm nghị với nhà sản xuất trên thiết kế của nhà phân.
Cho mục đích này tiêu Chuẩn Quốc tế, thuật ngữ “nhà điều hành nha khoa” bao gồm nha sĩ nha khoa trợ lý và nha khoa nhân.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0904.889.859

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *