Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế thiết lập một hệ thống cho những số của khai thác được sử dụng cho việc vẽ-trong sọc vải dệt máy. Nó bao gồm mô hình liên tục thẻ, dải thẻ mẫu, Hoa máy, thợ chải len bảng và khai thác dây hướng dẫn cho các sản xuất của vải, các mặt bên trong đó nằm trên cùng trong các máy dệt.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không bao Jacquard thiết bị đặc biệt mẫu (ví dụ như, đối xứng khai thác) nơi chuẩn mẫu lỗ, móc và khai thác dây không kiểm soát đầu tiên warp nhưng thay vì những quyết định bởi các loại đặc biệt của thiết bị được sử dụng.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế có thể cũng không áp dụng đầy đủ cho một số loại Wilton thảm dệt, nơi nào đó hàng đầy đủ của dây từ Jacquard không đi thẳng xuống cùng thích hợp hàng trong các thợ chải len hội đồng quản trị, và đầy đủ các hàng của dây qua Jacquard phải vượt qua trở lại phía trước của những thợ chải len hội đồng quản trị. Khi tài liệu tham khảo là những bản vẽ của thép, đây là luôn để hoàn thành hàng của móc vì lợi ích của rõ ràng hơn.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0988648963