Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định tối thiểu đặc điểm của dụng cụ đo lượng vật chất đặc trưng cho một môi trường cũng như phương pháp để đo lượng vật lý của môi trường này.
Nó không nhằm mục đích để xác định một số tổng thoải mái, hoặc nhiệt căng thẳng, nhưng chỉ để tiêu quá trình ghi âm thông tin dẫn đến việc quyết tâm của các chỉ số. Các tiêu Chuẩn Quốc tế cho các chi tiết của các phương pháp làm việc sử dụng các thông tin được phù hợp với tiêu chuẩn này.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế được dùng như là một tài liệu tham khảo khi thiết lập
một) kỹ thuật cho nhà sản xuất và người sử dụng cụ đo lượng vật lý của các môi trường;
b) bản hợp đồng giữa hai bên cho các phép đo của các số lượng.
Nó được áp dụng cho các ảnh hưởng của nóng vừa phải, thoải mái, hoặc môi trường lạnh trên người.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0904.889.859

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *