Thông Tin Chung
Phạm vi

ISO 80000-12 cho tên, ký hiệu và định nghĩa cho với số lượng và đơn vị của rắn vật lý. Nơi thích hợp, chuyển đổi các yếu tố cũng được đưa ra.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0904.889.859

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *