Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng bất cứ khi nào đại diện của ngày trong Gregory, lần trong 24 giờ chấm hệ thống, khoảng thời gian và định kỳ khoảng thời gian hoặc định dạng của những đại diện được bao gồm trong trao đổi thông tin. Nó bao gồm
— ngày lịch thể hiện trong điều kiện lịch năm tháng và lịch ngày tháng;
— tự ngày thể hiện trong điều kiện lịch năm và lịch ngày trong năm;
— tuần ngày thể hiện trong điều kiện lịch năm, lịch tuần số và ngày trong tuần;
— địa phương dựa trên 24 giờ chấm hệ thống;
— Giờ phối hợp Thời gian trong ngày;
— địa phương và sự khác biệt từ giờ Phối hợp Thời gian,
— sự kết hợp của ngày và thời gian trong ngày;
— khoảng thời gian;
— định kỳ khoảng thời gian.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không bao ngày và thời gian, nơi những từ này được sử dụng trong các đại diện và ngày và thời gian, nơi nhân vật không được sử dụng trong đại diện.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không định bất kỳ đặc biệt, có nghĩa là hoặc giải thích cho bất kỳ yếu tố dữ liệu đó, sử dụng đại diện theo tiêu Chuẩn Quốc tế. Như vậy có nghĩa là sẽ được quyết định bởi sự bối cảnh của các ứng dụng.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Tiêu chuẩn Quản lý ISO là một tập hợp các hướng …

Hướng dẫn tổng quan trong bài viết dưới đây; sẽ có …

ISO là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (tên …

Giới thiệu về ISO/IEC 20000
ISO/IEC …

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc đối xử …

ISO 31000 là gì?
ISO 31000 là một tiêu chuẩn quốc …

Giới thiệu ISO 29993: 2017
ISO 29993: 2017 quy …

Chưa bao giờ sức khỏe của người lao động lại được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *