Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ các thủ tục đề nghị đối xử lý chỉnh hình cấy ghép, sau đây được gọi là cấy ghép, từ nhận tại bệnh viện cho đến khi chúng được cấy hoặc bỏ đi.
Hướng dẫn này sẽ áp dụng để cấy ghép (như đang được sử dụng kim loại, gốm, hoặc trùng hợp cấy ghép) và cũng để nhựa và xương xi măng.
Hướng dẫn này không áp dụng cho các cấy nhà sản xuất. Tuy nhiên, nó có tham khảo để nuôi cấy đó có thể có ích cho các nhà sản xuất và đặc biệt là cho bên nhà cung cấp.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Liên hệ chúng tôi

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859