Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 phần Này của ISO 899 chỉ định một phương pháp để xác định kéo leo nhựa trong hình thức của tiêu chuẩn, kiểm tra mẫu vật theo chỉ định điều kiện như những người tiền xử lý nhiệt độ và độ ẩm.
1.2 phương pháp này thích hợp để sử dụng với cứng và bán cứng nhắc, không cốt thép, và sợi nhựa liệu (xem ISO 472 định nghĩa) trong hình thức của câm-hình chuông kiểm tra mẫu vật thùng trực tiếp, hoặc công từ tấm hoặc thùng bài viết.
1.3 phương pháp là dành để cung cấp dữ liệu cho kỹ thuật-thiết kế và nghiên cứu và phát triển mục đích. Dữ liệu cho kỹ thuật-thiết kế mục đích yêu cầu sử dụng extensometers để đo lường khổ chiều dài của mẫu vật. Dữ liệu nghiên cứu hoặc chất lượng điều khiển mục đích có thể sử dụng sự thay đổi về khoảng cách giữa sự hiểu thấu (danh nghĩa mở rộng).
1.4 độ Bền leo có thể thay đổi đáng kể với sự khác biệt trong mẫu vật chuẩn bị và kích thước và trong môi trường thử nghiệm. Nhiệt lịch sử của các bài kiểm tra mẫu vật cũng có thể có tác động sâu sắc của nó leo hành vi (phụ Lục Một). Do đó, khi chính xác so sánh kết quả là cần thiết, những yếu tố này phải được kiểm soát cẩn thận.
1.5 Nếu căng-leo tính chất được sử dụng cho kỹ thuật-thiết kế mục đích, những tài liệu nhựa cần được thử nghiệm trên một loạt các căng thẳng, lần và điều kiện môi trường.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0904.889.859

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *