Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế bao gồm các phân tích hóa học của sic dựa trên hạt mài mòn và crudes. Nó được áp dụng cho các quyết định của bề mặt tạp chất của mài mòn ngũ cốc và xác định SiC nội dung của nghiền nát thô khi sic nội dung lớn hơn 95 % (m/m).
Khi các hạt kích thước của sic hơn hoặc tương đương với 15 mm, định nghĩa của sự mất mát trên acid xử lý được thực hiện theo các phương pháp đưa ra trong 3,5 và crudeSiC nội dung (SíCR) theo phương pháp đưa ra trong 3.7.
Khi các hạt kích thước của sic là nhỏ hơn 15µm, quyết định của các SiC nội dung sẽ được thực hiện bởi những phương pháp mô tả trong 4.3 và 4.4.2.1 hoặc 4.4.2.3 và 4.5 bởi vì các phương pháp đưa ra trong 4,2 và 3.7 chắn sẽ làm giả kết quả do hóa.
Khi bề mặt carbon nội dung [w(Csurf)] lớn hơn 2 % (m/m), một coulometric xác định theo phương pháp mô tả trong 3.4.2.3 sẽ cung cấp cho kết quả chính xác. Các trọng phương pháp mô tả trong 3.4.2.1 này chỉ áp dụng đến bề mặt carbon nội dung trong đó có hơn 2 % (m/m), nếu đánh lửa sẽ tiếp tục với một hằng số cân hoặc một tăng cân. Các coulometric phương pháp mô tả trong 3.4.2.2 không thể được áp dụng trong trường hợp w(Csurf) được nhiều hơn 2%.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859